TRANSTAR TEMPOSARI ÜLDJUHEND

EJL 3. kategooria

1.VÕISTLUS JA EESMÄRK

 1. Transtar Temposari on jalgratturite eraldistardiga sõidu karikasari.

 2. Transtar Temposarja etapid viiakse läbi vastavalt karikasarja üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.

 3. Karikasari koosneb viiest etapist, mis peetakse ajavahemikul 17. aprill – 21. august 2024.a.

 4. Transtar Temposarja eesmärgiks on pakkuda nii eliit- kui harrastussportlastele võimalust mõõtu võtta eraldistardiga sõidu osavõistlustel.

2.KARIKASARJA KALENDER JA DISTANTSID

 1. Võistluskeskus ja kohapealne registreerimine koos numbrite väljastamise/kontrollimisega stardipaigas on avatud kell 17:00 kuni 19.45, va. Kavastu etapi korral, mil registreerimine ja numbrite väljastamine on avatud 17.00 kuni 18.45. Kohapeal saab võistlusele registreerida kuni 15 minutit enne juhendis toodud stardi sulgemisaega.

 2. Start on avatud kell 18:00 kuni 20:00, va. Kavastu etapi korral, mil start on avatud 18.00 kuni 19.00. Võistlejate arvu suurenemisel pikendatakse stardiaega vastavalt vajadusele.

 

Jrk.

Etapi toimumise asukoht

Toimumise aeg

Distants

1.

Tõravere-Rõhu-Tõravere

17.04.2024

21 km ja 10.5 km

2.

Luke mõis

24.04.2024

18 km ja 9 km

3.

Kavastu

29.05.2024

41 km ja 17 km

4.

Vorbuse

31.07.2024

22 km ja 11 km

5.

Tõravere-Rõhu-Tõravere

21.08.2024

21 km ja 10.5 km


3.VANUSEKLASSID

3. 1. Karikasarjas peetakse arvestust järgmistes vanuseklassides:


Mehed

Poisid 13-14 a (M14)

2010-2011

Poisid 15-16 a (M16)

2008-2009

Poisid 17-18 a (MJ)

2006-2007

Mehed 19-34

1990-2005

Mehed 35-39

1985-1989

Mehed 40-44

1980-1984

Mehed 45-49

1975-1979

Mehed 50-54

1970-1974

Mehed 55-59

1965-1969

Mehed 60+

1964 ja varem sündinud

Naised

Tüdrukud 13-14 a (N14)

2010-2011

Tüdrukud 15-16 a (N16)

2008-2009

Tüdrukud 17-18 a (NJ)

2006-2007

Naised

2005 ja varem sündinud


Harrastajate vabaklass – pikk distants

Mehed

2005 ja varem sündinud

Naised

2005 ja varem sündinud


Harrastajate vabaklass – lühike distants

Mehed

2005 ja varem sündinud

Naised

2005 ja varem sündinud


 1. Pikal distantsil peetakse individuaalset arvestust paralleelselt absoluutarvestuses ja vanuseklasside kaupa. Lühikesel distantsil peetakse individuaalset arvestust ainult vanuseklasside kaupa.

 2. M/N14, M/N16 ja NJ vanuseklasside võistlejad võistlevad kõikidel etappidel lühikesel distantsil.

 3. MJ vanuseklassi võistlejad võistlevad kõikidel etappidel pikal distantsil, va. Kavastu etapil, kus nad võistlevad lühikesel distantsil.

 4. Lisaks ülaltoodule toimub kõigile temposõidu harrastajatele võistlus vabaklassi arvestuses, kus tohib sõita vaid tavarattaga.

  1.  Vabaklassi arvestuses ei ole lubatud eraldistardivarustuse kasutamine - eraldistardi kiiver (tilgakujuline, pika sabaga kiiver), ketas- ja varbpöiad (nn. trispoke jooksud jms), eraldistardi juhtrauad jms. Lubatud on kuni 60 mm kõrgete pöidade kasutamine.

  2.  Vabaklassi arvestuses on kummalgi distantsil võistlejatel kaks vanusest sõltumatut absoluutklassi – Mehed ja Naised.

  3. Vabaklassi arvestuses toimuvad sõidud vastavalt võistleja valikule kas lühikesel või pikal distantsil. Esimesel võistlusel valitud distantsi klass jääb kehtima terve karikasarja vältel, st. võistleja sõidab kõik võistlused kas lühikesel või pikal distantsil, distantside vahetamine ei ole lubatud.

  4. Karikasarja arvestuses sõitvad noored (M/N14, M/N16 ja NJ) vabaklassi lühikese distantsi arvestuses osaleda ei saa.

4.RATTAKLASS

 1. Rattaklass on vaba – võistelda võib nii maanteeratta, maastikusõiduratta, temposõiduratta, linnaratta vms rattaga, va. vabaklassis, kus on keelatud eraldistardivarustuse kasutamine.

 2. Keelatud on kasutada elektri- või muu abimootoriga jalgrattaid.

 3. Erinevatele rattatüüpidele eriarvestust ei peeta. Võistlejad võistlevad võrdsetel alustel sõltumata kasutatavast rattatüübist.

5.VÕISTLUSFORMAAT JA STARTIMISE KORD

 1. Transtar Temposari toimub ühes võistlusformaadis, arvestust peetakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aja põhjal individuaalselt.

 2. Eraldistart – võistlejad lähetatakse rajale 30-sekundiliste intervallidega.

 3. Teise võistleja tuules sõitmine on keelatud, võistlejad peavad hoidma üksteise vahel vähemalt 10 m pikkust vahet.

 4. Transtar Temposarjas starditakse eelnevalt fikseeritud stardijärjekorra alusel.

 5. Eelregistreerimisel (kohapeal registreerimise korral sekretariaadis) saab võistleja valida vabade stardiaegade seast endale sobiva stardiaja, mis fikseeritakse stardiprotokollis.

 6. Võistleja võistlusaeg käivitub sellel stardikorral, millel ta reaalselt stardib.

 7. Valitud stardiajal on stardiprotokollis fikseeritud võistlejal eelisõigus startida. Juhul kui võistleja endale broneeritud ajal rajale ei lähe, on võimalik sellel ajal elava stardijärjekorra alusel startida teistel soovijatel.

 8. Oma fikseeritud stardiajal mitte startinud võistlejatel on võimalus startida elava järjekorra alusel broneerimata ja stardiprotokollis fikseeritud võistleja mitte ilmumise tõttu vabanevatel aegadel. Juhul kui vabanevaid stardiaegasid on vähem, kui väljaspool oma stardiaega startida soovivaid võistlejaid, ning võistluse läbiviimiseks ette nähtud teekasutusaeg lõpeb, siis oma broneeritud stardiaja kasutamata jätnud võistlejatele startimisvõimalust ei garanteerita. Starti hilinemise korral peab võistleja, hoolimata sellest, et tema võistlusaeg juba käib, startima paigaltseisust stardikohtuniku juurest, et kohtunik saaks fikseerida võistleja nõuetekohase rajalemineku.

 9. Võistluste korraldamisel lähtutakse hetkel kehtivatest EV Valitsuse vastavatest regulatsioonidest ja EJL poolt välja töötatud koroonaviiruse leviku tõkestamise juhenditest, kehtivad juhendid leiab https://www.kriis.ee/et ja https://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/.

 10. Tervisekontrolli tegemine on klubi/võistkonna esindaja või sportlase vastutada. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

6. REGISTREERIMINE JA STARDIMAKS

 1. Registreerimine etappidele toimub kas eelregistreerimise teel läbi portaali www.sportos.eu registreerimismooduli, sarja kodulehe registreerimismooduli iseteenindus.temposari.ee kaudu või kohapeal sularahas.

 2. Kohapeal on võimalik maksta ainult sularahas ning registreerida antud päeval toimuvale etapile.

 3. Võistleja mitteosalemise korral stardimaksu ei tagastata ega kanta edasi järgmistele osavõistlustele, sõltumata mitteosalemise põhjusest.

 4. Stardimaksud:

Võistlusklass

Eelregistreerimine terveks sarjaks (kuni 14.04.2024)

Eelregistreerumine ühele võistlusele (kuni võistlusele eelneva esmaspäeva südaööni)

Registreerumine võistluspäeval kohapeal

M/N-14

M/N-16

M/NJ

20 €

5 €

7 €

Naised

Mehed

60 €

15 €

20 €

Vabaklass

60 €

15 €

20 €


7. VÕISTLUSNUMBRID

 1. Registreerimisel väljastatakse võistlejale võistlusnumber ning ajavõtukiip.

 2. Võistlusnumber kehtib terve hooaja vältel kõikidel karikasarja etappidel. Juhul kui võistleja on järgmiseks etapiks oma võistlusnumbri kaotanud või koju jätnud, on tal võimalik võistluskeskuse sekretariaadist soetada duplikaatnumber hinnaga 2 eurot

 3. Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja särgi selja alaosa paremale poolele.

 4. Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise.

 5. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala, vahetult kinga kohale, kiip väljapoole ning ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada.

8. TEHNILINE ABI

 1. Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu eest ise.

 2. Korraldaja ei taga transporti tagasi stardipaika ja sealt tagasi.

 3. Soovi korral võib võistlejat rajal saata saateauto, selleks tuleb saateauto number fikseerida kohtuniku juures. Saateauto ei tohi sõita võistlejale lähemal kui 25 m.

9. MEDITSIINILINE ABI

 1. Võistluste korraldaja tagab esmase meditsiinilise abi stardipaigas.

10. KARISTUSED

 1. Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI CR määrustikule ja EJL võistlusreglemendile.

11. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE

 1. Etappide paremusjärjestus selgitatakse kõikides kategooriates välja võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal, aegu mõõdetakse kümnendiksekundi täpsusega.

 2. Juhul kui kaks või enam võistlejat sõidavad välja täpselt sama aja, siis moodustatakse nende omavaheline paremusjärjestus vastavalt startimise järjekorrale, kus esimesena startinud võistleja on paremusjärjestuses eespool.

 3. Sarja üldkokkuvõttes selgitatakse paremusjärjestus etappidelt teenitud punktide järgi, arvesse lähevad 4 parimat tulemust. Võrdsete punktide korral arvestatakse etapivõitude arvu; kui võitude arv on võrdne, siis järgmisena arvestatakse paremuselt järgnevate kohtade arvu. Juhul kui kogutud punktide arv on jätkuvalt võrdne, siis arvestatakse võistleja kohta temposarja viimasel etapil, seejärel võistleja kohta temposarja esimesel etapil.

 4. Punkte jagatakse absoluutarvestuse protokolli alusel.

 5. Individuaalsed punktid vanuseklassides omistatakse absoluutarvestuse protokolli alusel. Vanuseklasside paremusjärjestus selgitatakse absoluutarvestuse protokollist vastava vanuseklassi võistlejate eraldamise teel.

 6. Punkte jagatakse etappidel järgnevalt:

Koht     Punktid

1. koht 250+50

2. koht 249+25

3. koht 248+15

4. koht 247+10

5. koht 246+8

6. koht 245+6

7. koht 244+4

8. koht 243+3

9. koht 242+2

10. koht 241+1

11. koht 240

12. koht 239

13. koht 238 jne

12.TULEMUSTE AVALDAMINE

 1. Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäevale järgneva päeva õhtuks sarja koduleheküljel www.temposari.ee ning portaalis www.sportos.eu

 2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade osas tuleb protestid esitada hiljemalt 3 päeva jooksul, võistluspäevast arvates, punktis 14.7 märgitud e-posti aadressidele. Protestid võistlusmääruste ja/või toodud nõuete rikkumiste kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.

 3. Lõplikud protokollid avaldatakse EJL koduleheküljel www.ejl.ee hiljemalt 3 päeva peale võistluse toimumist. Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei rahuldata ning tulemusi ei muudeta.

13. AUTASUSTAMINE

 1. Transtar Temposarja etappidel autasustamist ei toimu, autasustatakse ainult sarja koondarvestuse parimaid individuaalarvestuses.

 2. Sarja koondautasustamine toimub viimase etapi järgselt 21.08.2024.

 3. Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja, ent hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 4. Vanuseklasside arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes kõikide vanuseklasside kolme parimat sarja kinnitatud koondprotokolli alusel.

 5. Vabaklassi arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes kummagi distantsi kolme parimat meest ja kolme parimat naist sarja kinnitatud koondprotokolli alusel.

14. MUU OLULINE INFORMATSIOON

 1. Täiendav informatsioon karikasarja kodulehel www.temposari.ee

 2. Transtar Temposari on rahvaspordiüritus – starti on oodatud kõik soovijad, EJL võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik.

 3. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise.

 4. Kõik osavõistlused toimuvad liikluseks avatud teedel. Kõik võistlejad on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluse korraldajate märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on rangelt keelatud.

 5. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.

 6. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.

 7. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu. Kontaktaadress on info@temposari.ee

15.KORRALDAJAD

 1. Transtar Temposarja peakorraldaja on Rein Taaramäe rattaklubi MTÜ.

 2. Info: Steven Puhm, steven@taaramaeklubi.ee, tel. 551 7876

                        Lauri Peil, lauri@temposari.ee, tel. 5656 6427

                      Sander Suurna, info@temposari.ee, tel. 512 6501